DEFAULT

Fydd Pob Dim Yn Iawn

9 thoughts on “ Fydd Pob Dim Yn Iawn

  1. "Dw i wedi bod yn reit bositif a 'da ni wedi meddwl fod pob dim yn digwydd am reswm," meddai Rebeca. yn iawn achos oeddet ti'n cael bod adre efo pan fyddan nhw'n cael ailagor pan fydd.
  2. Gross County Product (GCP) is the total value of everything produced within a county's borders. Check out the top 10 smallest county economies in Kenya.
  3. Nid yw bywyd yn troi’n ddrutach yn awtomatig pan fyddwch yn cael eich pen-blwydd yn 25 oed, ond dyna mae’r cyfraddau cyflog statudol hyn yn ei awgrymu. ‘Fy mhrif bryder wrth symud tuag at y cyfnod ar ôl coronafeirws yw a fydd y materion a godwyd uchod fyth yn cael eu trafod.
  4. "Hir pob aros". Ie'r hen gneuen honno fydd yn cael ei hadrodd gan gefnogwyr rygbi Cymru (ac ambell sylwebydd mae'n siŵr!) y penwythnos hwn. Mae natur y gêm yn golygu ei bod hi'n anochel y byddai.
  5. Er na fydd pob ymgeisydd yn hyfforddi fel athrawon yn y pen draw, gan fod modd ceisio am sawl cwrs, dywed NFER fod cynnydd yn nifer darpar athrawon "yn debygol".
  6. C G D G Clyw dim byd i agor dy fyd, C G D G D ‘Stedda nawr rho dy ben i lawr, fydd pob un dim yn iawn A A Os ti’n cysgu drwy’r prynhawn. [Cytgan] G C G ‘Cos da ni gyd yn rhedeg fel rhyw lygod mawr C G D Oes gen ti hanner awr sebona fi. Em C G A cofia’r un hen bethau sydd yn poeni pawb C G D Ond pridd yn y pendraw ydyn ni. G O mae.
  7. 'Dim hyder' yn y broses o ddyfarnu graddau Safon Uwch a bod y disgyblion iawn yn cael y graddau iawn. "Fe fydd hynny'n cynyddu'r graddau yn sylweddol ond mae hon yn flwyddyn eithriadol.
  8. Y cynhenid Gymraeg a Chymreig yn eilbeth sâl iawn yn y model cosmpolitan presennol sy’n rhan o fydolwg S4C heddiw. Mae’r Eisteddfod Genedlaethol hithau i’w weld yn berffaith fodlon gyda’r ganran bitw bach o 8% o Gymry Cymraeg sy’n mynychu’r wŷl pob blwyddyn.
  9. "Mae'n fwy o ddigwyddiad Cymru gyfan yn hytrach na dim ond Sain Ffagan. Os mae hyn yn gweithio eleni, efallai mai'r gwaddol fydd ein bod ni yn dod â'r digwyddiad byw yn ôl flwyddyn nesa' ond bod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *